Biologia w szkole podstawowej

Biologia to jeden z przedmiotów, który pojawia się już na etapie klasy piątej, szkoły podstawowej. Jeszcze w klasie czwartej ma się do czynienia z ogólnym przedmiotem, którym jest przyroda. Potem ma się do czynienia z “rozłamem” na dwie części. W wyniku tego, w klasie piątej wchodzą dwa nowe przedmioty. Jednym z nich jest biologia, która nie opuszcza uczniów aż do końca szkoły, pojawiając się nawet w liceach i technikach. Nie czas na szkołę średnią, ale m.in. na Nauka z podręcznikiem biologia (klasa 7), czy też na książki do innych klas. Takie, które pokazują ciekawe zagadnienia, jakie poznaje się podczas kilku lat nauki biologii, w szkole podstawowej.

Puls życia 5. Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej

Pierwsza część z serii “Puls życia”, która pomaga zapoznać się z najbardziej ogólnymi zagadnieniami, jeżeli chodzi o ten właśnie przedmiot. Autorem tego podręcznika są Joanna Stawarz i Marian Sęktas. Wydawcą jest Nowa Era, która na swoim koncie ma również wiele innych publikacji naukowych. W podręczniku znaleźć można takie elementy, jak “Zwróć uwagę na” oraz “To najważniejsze!”, dzięki czemu uczniowie będą wiedzieć, jakie fragmenty są warte zapamiętania. Całkiem bowiem możliwe, że na te zagadnienia nauczyciel będzie zwracał uwagę podczas kartkówki, czy też sprawdzianu. W środku nie brakuje również wielu ciekawych i kolorowych ilustracji.

Puls życia 6. Podręcznik do biologii dla szkoły podstawowej

Kontynuacja serii, dzięki czemu przejście do kolejno omawianych zagadnień staje się niezwykle łatwe. Autorką tego podręcznika jest tylko Joanna Stawarz, która swoją uwagę skupiła na świecie zwierząt. Temat bardzo bliski człowiekowi. Młodzi ludzie mają więc okazję do tego, aby poznać różne gatunki, jak również środowiska w jakich dane zwierzęta żyją. Nie brakuje tutaj również klasyfikacji poszczególnych gatunków. Wiele istotnych informacji zostało umieszczone w środku, które można wykorzystać nie tylko na lekcji, ale również w życiu codziennym.